ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαλεσιάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαλεσιάδα από το δήμο Ιδομένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Μαλεσιάδας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Μαλεσιάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μαλεσιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλεσιάδας

ΦΕΚ 5Α - 09/01/1976

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαλεσιάδα στον οικισμό Νέα Μαλεσιάδα

05/04/1981

Ο οικισμός Μαλεσιάδα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Μαλεσιάδα της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Μαρανέλι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλεσιάδας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλεσιάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρανέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Νέα Μαλεσιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv