ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπονικέβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπονίκεβος από το δήμο Ιδομένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Μπονικέβου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Μπονικέβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπονίκεβος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρώνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετρώνας

Κ. Πετρώνας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπονικέβου

ΦΕΚ 428Α - 09/12/1929

Ο οικισμός Πετρώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αλευράδας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 378Α - 06/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πετρώνα από την κοινότητα Αλευράδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Υπαπαντή και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετρώνας

Αναγνώριση του οικισμού Βαρκό Κυπριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετρώνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετρώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Βαρκό Κυπριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Υπαπαντή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv