ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λεντεκάδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεντεκάδα από το δήμο Αετού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο Αετού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λεντεκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεντεκάδας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Λεντεκάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεντεκάδας

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λεντεκάδα στον οικισμό Κάτω Λεντεκάδα

Ο οικισμός Λεντεκάδα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Άνω Λεντεκάδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

Ο οικισμός Κάτω Λεντεκάδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδιάς

Κ. Ροδιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λεντεκάδας

17/03/1991

Ο οικισμός Αγία Τριάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ροδιά της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv