ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λεπενούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεπενού από το δήμο Στράτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Λεπενούς (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Λεπενούς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Αιτωλοακαρνανίας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Τραγάνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπενούς

Αναγνώριση του οικισμού Ματσούκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπενούς

ΦΕΚ 395Α - 06/11/1929

Ο οικισμός Ματσούκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματσουκίου

16/10/1940

Ο οικισμός Τραγάνα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σφήνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπενούς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδα Ράχης και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπενούς

ΦΕΚ 122Α - 21/07/1964

Ο οικισμός Λαγκάδα Ράχης της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκάδι

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Σφήνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σφήνας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Σφήνα αποσπάται από την κοινότητα Σφήνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 181Α - 29/08/1975

Ο οικισμός Σφήνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σφήνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Λεπενού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv