ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κριεκουκίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κριεκούκι από το δήμο Στράτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πρεβέντζα αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Κριεκουκίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Κριεκουκίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας από την επαρχία Βάλτου του νομού Άρτης

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Αιτωλοακαρνανίας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μπαμπαλιόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κριεκουκίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πρεβέντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πραντικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστρακίου

Κ. Καστρακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

Ο οικισμός Κριεκούκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκι

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κριεκουκίου

ΦΕΚ 97Α - 12/03/1929

Ο οικισμός Μπαμπαλιόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαμπαλιού

ΦΕΚ 84Α - 03/04/1933

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλατέϊκου

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαλατέϊκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv