ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λούμι (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούμι από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Λούμι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρεμματιά

Ο οικισμός Χρύσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσότοπος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ρεμματιάς

Κ. Ρεμματιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λούμι

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ρεμματιά της κοινότητας διορθώνεται σε Ρευματιά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ρευματιάς

Κ. Ρευματιάς (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ρεμματιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσότοπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv