ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γιαννοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννόπουλον από το δήμο Ιδομένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Γιαννοπούλου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Γιαννοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γιαννόπουλον της κοινότητας διορθώνεται σε Γιαννόπουλοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γιαννοπούλων

Κ. Γιαννοπούλων (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γιαννοπούλου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παλιάμπελα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιαννοπούλων

ΦΕΚ 71Α - 08/06/1983

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γιαννόπουλοι στον οικισμό Παλιάμπελα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιαννόπουλοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ινάχου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv