ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αμφιλοχίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμφιλοχία από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αμφιλοχίας (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αμφιλοχίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μπούκα της κοινότητας διορθώνεται σε Μπούκκα

ΦΕΚ 112Α - 26/03/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμφιλοχίας

Δ. Αμφιλοχίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 112Α - 26/03/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμφιλοχίας

ΦΕΚ 120Α - 12/07/1967

Ο οικισμός Μπούκκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούκκας

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Μπούκκα αποσπάται από την κοινότητα Μπούκκας και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λιμναία και προσάρτησή του στο δήμο Αμφιλοχίας

Αναγνώριση του οικισμού Πλατός και προσάρτησή του στο δήμο Αμφιλοχίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρετάδα αποσπάται από την κοινότητα Βαρετάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγας Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Βαρετάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιλοχικό Άργος αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Αμπελακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροράχη αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρολείβαδον αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάφουρκον αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλούλα αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλά Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανοιξιάτικον αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκρέικο αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ρέθα αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα Ανοιξιάτικου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλαγγιάς αποσπάται από την κοινότητα Κεχρινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Κεχρινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποθέκλα αποσπάται από την κοινότητα Κεχρινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυχώρια αποσπάται από την κοινότητα Κεχρινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχρινιά αποσπάται από την κοινότητα Κεχρινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρίκελλος αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηράκια αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρδίνια αποσπάται από την κοινότητα Σαρδινίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπάρτον αποσπάται από την κοινότητα Σπάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκι αποσπάται από την κοινότητα Σπάρτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάνος αποσπάται από την κοινότητα Στάνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Κάναλος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κεχρινιάς

Ο νέος οικισμός Τρία Αλώνια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σπάρτου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγκου αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλαταίικον αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμορίκι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπαλιόν αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστά Συκιάς αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρουβιανά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλια αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννόπουλοι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθάς αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξωμερή αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλιον αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρομίτσα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαλεσιάδα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματσούλι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικάκι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκλινον αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υπαπαντή αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θύαμος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέο Χαλκιόπουλο αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκό Κυπριό αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλιάδα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρώνα αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαντζόκαμπος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρανέλι αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από το δήμο Ινάχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσούλι αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοπηγή αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσορράχη αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιόφυτον αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεριακήσιον αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριώτισσα αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Φλωριάδα αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκούλα αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλωριάδα αποσπάται από το δήμο Μενιδίου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Διακόπια και προσάρτησή του στο δήμο Αμφιλοχίας

Αναγνώριση του οικισμού Κατσιάδες και προσάρτησή του στο δήμο Αμφιλοχίας

Αναγνώριση του οικισμού Ρίγανη και προσάρτησή του στο δήμο Αμφιλοχίας

Εκτύπωση  Αρχείο csv