ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζερμπίστης ή Ζερμπισίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζερμπίσια από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λακακούκια αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ζερμπίσια της κοινότητας διορθώνεται σε Ζερμπίσια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ζερμπισίων

Κ. Ζερμπισίων (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ζερμπίστης ή Ζερμπισίων

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Λακακούκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κογχύλιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Κογχύλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv