ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καστορίου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστανιά

Ο οικισμός Καστρί προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Ο οικισμός Σερβέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Ο οικισμός Ντεμίρι προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Ο οικισμός Μπολανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Ο οικισμός Μοσχινέϊκα προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Ο οικισμός Καΐτσα προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

09-12-1840

Ο οικισμός Βορδωνία αποσπάται από το δήμο Βορδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Καΐτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ντεμίρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Καστορίου προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Καστορίου (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Καστορίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Καστορίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Βορδόνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βορδονίας

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Μοσχινέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Μπολανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο οικισμός Σερβέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Το όνομα του οικισμού Βορδωνία του δήμου διορθώνεται σε Βορδόνια

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καστανιάς (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καστανιά από το δήμο Καστορίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από το δήμο Πελλάνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Καστορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοσχινέϊκα αποσπάται από το δήμο Καστορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπολανέϊκα αποσπάται από το δήμο Καστορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σερβέϊκα αποσπάται από το δήμο Καστορίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μοσχοβιτέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστανιάς

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Ο οικισμός Καστανιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστόρειον

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστορείου

Κ. Καστορείου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καστανιάς

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Λιβερά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστορείου

16/10/1940

Ο οικισμός Μοσχινέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μοσχοβιτέϊκα της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Μπολανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Ο οικισμός Νέα Λιβερά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστρί της κοινότητας

Ο οικισμός Σερβέϊκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καστρί της κοινότητας

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πελλάνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστόρειον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πελλάνας

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv