ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χαλαζονίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαλαζόνι από το δήμο Εράνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καναλουπού αποσπάται από το δήμο Εράνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καναλουπούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χαλαζόνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατρών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv