ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καράσπαη (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καράσπαη από το δήμο Φάριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καβουράκι αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καράσπαη της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκόχωμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκοχώματος

Κ. Λευκοχώματος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καράσπαη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λευκόχωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Καβουράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv