ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καμινίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καμίνια από το δήμο Φάριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μούσγα αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρασίναις ή Ρασίνα αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρυσικά αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Τζανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καμινίων

16/05/1928

Ο οικισμός Βρυσικά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ρασίναις ή Ρασίνα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τζανέϊκα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παληοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοχώριον

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Καμίνια της κοινότητας μετονομάζεται σε Δάφνη

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανθοχώριον

Ο οικισμός Μούσγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυδωνίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δάφνης

Κ. Δάφνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καμινίων

ΦΕΚ 49Α - 26/04/1963

Ο οικισμός Κυδωνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

ΦΕΚ 207Α - 15/11/1965

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροκαμπίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv