ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ραχών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ράχες από το δήμο Κυπαρισσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μύρον αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλημάκι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Ο οικισμός Μύρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μύρου

Ο οικισμός Αλημάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μύρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv