ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γουβών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γούβες από το δήμο Έλους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σωτηραίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουβών

Αναγνώριση του οικισμού Μακρινάρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουβών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Γουβών

ΦΕΚ 209Α - 10/12/1962

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βλαχιώτη

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Μακρινάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Σωτηραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Έλους

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv