ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θέρμου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βλοχός

Ο οικισμός Προσήλια προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Μουσταφούλι προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Βροχολή (Βρολολή) προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Καινούργιον προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Τσουκαλάδα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Μονή Βλοχούς προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σιτομένα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζελίχοβον αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματογιανέικα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συγκουνέικα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουτεσιάδα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λυχρίας αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζακώνινα αποσπάται από το δήμο Ζακωνίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχόμαυρος αποσπάται από το δήμο Ζακωνίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγόσταινα αποσπάται από το δήμο Ζακωνίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζακωνίνης αποσπάται από το δήμο Ζακωνίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκοχώριον προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βλοχός στον οικισμό Λυκοχώριον

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Προσήλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βροχολή (Βρολολή) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσουκαλάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλάτανος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σταματογιανέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Συκιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Λυχρίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ζακωνίνης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Βλοχούς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιγοστιανοπαραβόλα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Τραγάνα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Σκουτερά προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

ΦΕΚ 15Α - 05/06/1848

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λυκοχώριον στον οικισμό Λιγόσταινα

12/10/1852

Ο οικισμός Καινούργιον ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζελίχοβον ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 27Α - 24/07/1861

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καινούργιον στον οικισμό Λιγοστιανοπαραβόλα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λιγόσταινα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 57Α - 13/02/1884

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λιγοστιανοπαραβόλα στον οικισμό Καινούργιον

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Συγκουνέικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιγοστιανοπαραβόλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιγόσταινα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Παραβόλα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μανδάνισα προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

ΦΕΚ 88Α - 30/05/1905

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καινούργιον στον οικισμό Παραβόλα

ΦΕΚ 282Α - 11/11/1908

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Παραβόλα στον οικισμό Καινούργιον

ΦΕΚ 360Α - 30/11/1910

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Θεστειέων

Δ. Θεστειέων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 360Α - 30/11/1910

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Θέρμου

Δ. Θεστειέων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ζακώνινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζακωνίνων

Ο οικισμός Ζελίχοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζελιχόβου

Ο οικισμός Καινούριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καινουρίου

Ο οικισμός Λιγόστιανα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιγοστιανών

Ο οικισμός Λυκοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκοχωρίου

Ο οικισμός Μανδάνισα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανδανίσης

Ο οικισμός Μουσταφούλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσταφουλίου

Ο οικισμός Παραβόλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραβόλας

Ο οικισμός Σιτομένα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιτομένων

Ο οικισμός Σκουτερά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουτεράς

Ο οικισμός Αχόμαυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζακωνίνων

Ο οικισμός Βλοχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καινουρίου

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παραβόλας

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιτομένων

Ο οικισμός Σκουτεσιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκουτεράς

Το όνομα του οικισμού Αχόμαυρος του δήμου διορθώνεται σε Αχόμοβος

Το όνομα του οικισμού Καινούργιον του δήμου διορθώνεται σε Καινούριον

Το όνομα του οικισμού Λιγόσταινα του δήμου διορθώνεται σε Λιγόστιανα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv