ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αμβρακίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καρβασαράς

Ο οικισμός Σπάρτος προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Στάνος προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κεχρινιά προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κομποθέκρα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Αρκάδος προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Σαρδίνινα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Βλήχα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Αράπης προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Λουτρόν προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Ξηρακιά προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Αντιφλώρον προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Νωτάρι προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Αρέθα (Μονή) προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ξηρακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Λεπενού αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρεβέντζα αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρετάδα αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Αντιφλώρον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σωροβίγλι προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Όχθια προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 55Α - 06/10/1856

Ο οικισμός Λεπενού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Στράτου

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Πρεβέντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Βαρετάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σωροβίγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Όχθια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Βλήχα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νωτάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρέθα (Μονή) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αμπελάκι προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βλύχα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βλύχα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούκα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 288Α - 21/11/1908

Ο οικισμός Καρβασαράς του δήμου μετονομάζεται σε Αμφιλοχία

Δ. Αμβρακίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμπελακίου

Ο οικισμός Κεχρινιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεχρινιάς

Ο οικισμός Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουτρού

Ο οικισμός Σαρδίνινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρδινίνων

Ο οικισμός Σπάρτος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπάρτου

Ο οικισμός Στάνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στάνου

Ο οικισμός Αμφιλοχία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελακίου

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αμπελακίου

Ο οικισμός Κομποθέκρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεχρινιάς

Ο οικισμός Αράπης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

Το όνομα του οικισμού Αρκάδος του δήμου διορθώνεται σε Αριάδα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv