ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θυάμου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λαγκάδα

Ο οικισμός Δρομίστα προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Βαλμάδα προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Ζελμί προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Φτελόβρυσον προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Δρυμονάρι προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Σύγγενο προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Χρυσουλιάτο προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Κομποτίκι προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από το δήμο Όλπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροχώρι αποσπάται από το δήμο Όλπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θηρακήσι ή Θεριάκη αποσπάται από το δήμο Όλπης και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λαγκάδα στον οικισμό Βαλμάδα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Μαυροχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φτελόβρυσον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δρυμονάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χρυσουλιάτο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κομποτίκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φλωριάδα προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

ΦΕΚ 6Α - 21/03/1857

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βαλμάδα στον οικισμό Πατιόπουλον

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σύγγενο του δήμου καταργείται.

29/05/1896

Ο οικισμός Μενίδι προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Δ. Θυάμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατιοπούλου

Ο οικισμός Βαλμάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλμάδας

Ο οικισμός Φλωριάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλωριάδας

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουνίστης

Ο οικισμός Ζελμί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πατιοπούλου

Ο οικισμός Κάμινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πατιοπούλου

Ο οικισμός Δρομίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλμάδας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλμάδας

Ο οικισμός Θηρακήσι ή Θεριάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φλωριάδας

Το όνομα του οικισμού Κάμινος του δήμου διορθώνεται σε Κάμινα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μενίδι του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv