ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ιδομένης (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σακαρέτσι

Ο οικισμός Δουνίτσα προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Ο οικισμός Αγρίδι προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Ο οικισμός Κάμινος προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Ο οικισμός Βερβίτσα προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θυάμου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο Στράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρακιά αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννόπουλοι αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλεσιάδα αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπονίκεβος αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριάντζα αποσπάται από το δήμο Φυτείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπεσός προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σακαρέτσι στον οικισμό Ξηρακιά

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βάλτου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Μηλιά προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

ΦΕΚ 49Α - 01/12/1854

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ξηρακιά στον οικισμό Εμπεσός

ΦΕΚ 55Α - 06/10/1856

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Στράτου

ΦΕΚ 36Α - 30/08/1869

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Εμπεσός στον οικισμό Δουνίτσα

ΦΕΚ 205Α - 30/08/1900

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δουνίτσα στον οικισμό Χαλκιόπουλοι

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Προβιανά προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Δ. Ιδομένης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλκιοπούλων

Ο οικισμός Μαλεσιάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλεσιάδας

Ο οικισμός Μπονίκεβος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπονικέβου

Ο οικισμός Πριάντζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πριάντζα

Ο οικισμός Σακαρέτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σακαρετσίου

Ο οικισμός Γιαννόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννοπούλου

Ο οικισμός Ξηρακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουτρού

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πριάντζα

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σακαρετσίου

Ο οικισμός Βερδίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σακαρετσίου

Ο οικισμός Προβιανά ή Βρουβιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σακαρετσίου

Ο οικισμός Δουνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δουνίστης

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δουνίστης

Το όνομα του οικισμού Βερβίτσα του δήμου διορθώνεται σε Βερδίτσα

Το όνομα του οικισμού Προβιανά του δήμου διορθώνεται σε Προβιανά ή Βρουβιανά

Το όνομα του οικισμού Γιαννόπουλοι του δήμου διορθώνεται σε Γιαννόπουλον

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv