ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Στράτου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λεπενού

Ο οικισμός Ματσούκι προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Κριεκούκι προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Μαλατέϊκον προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Πρεβέντζα προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Αμοργιανοί προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Μάκρα προσαρτάται στο δήμο Στράτου

Ο οικισμός Βαρετάδα προσαρτάται στο δήμο Στράτου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Λεπενού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Πρεβέντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Βαρετάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιδομένης

Ο οικισμός Ματσούκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 55Α - 06/10/1856

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λεπενού από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρεβέντζα αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρετάδα αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σωροβίγλι αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όχθια αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπαλιό προσαρτάται στο δήμο Στράτου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μπαμπαλιό του δήμου καταργείται.

Δ. Στράτου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λεπενού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεπενούς

Ο οικισμός Όχθια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Οχθίων

Ο οικισμός Βαρετάδον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρετάδου

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριεκουκίου

Ο οικισμός Σωροβίγλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σωροβιγλίου

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρετάδου

Ο οικισμός Μαλατέϊκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κριεκουκίου

Ο οικισμός Πρεβέντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κριεκουκίου

Το όνομα του οικισμού Βαρετάδα του δήμου διορθώνεται σε Βαρετάδον

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv