ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αλέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μπουγιάτι

Ο οικισμός Τάτσι προσαρτάται στο δήμο Αλέας

Ο οικισμός Φρουσίνα προσαρτάται στο δήμο Αλέας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σκοτεινή αποσπάται από το δήμο Κηλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κηλώσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο Γυμνού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπουγιάτι στον οικισμό Τάτσι

ΦΕΚ 12Α - 28/02/1862

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τάτσι στον οικισμό Μπουγιάτι

ΦΕΚ 20Α - 20/02/1867

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπουγιάτι στον οικισμό Τάτσι

ΦΕΚ 266Α - 28/10/1889

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τάτσι στον οικισμό Μπουγιάτι

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Αλέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Τσιρίστρα προσαρτάται στο δήμο Αλέας

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Αλέας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Αλέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπουγιάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουγιατίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Σκοτεινή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκοτεινής

Ο οικισμός Φρουσίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φρουσύνας

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυμνού

Ο οικισμός Τάτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυμνού

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γυμνού

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv