ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μυκηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χαρβάτι

Ο οικισμός Κάτω Φίκτια προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

Ο οικισμός Άνω Φίκτια προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

Ο οικισμός Μπόρσα προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

Ο οικισμός Πρίφτανη προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μαλανδρίνι αποσπάται από το δήμο Λυρκείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοπόδι αποσπάται από το δήμο Μυσσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχινοχώρι αποσπάται από το δήμο Μυσσίας και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χαρβάτι στον οικισμό Κουτσοπόδι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κάτω Φίκτια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Φίκτια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φύχτια προσαρτάται στο δήμο Μυκηνών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μυκηνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μυκηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κουτσοπόδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσοποδίου

Ο οικισμός Μαλανδρίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλανδρινίου

Ο οικισμός Φύχτια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φύχτιας

Ο οικισμός Χαρβάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαρβατίου

Ο οικισμός Σχινοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχινοχωρίου

Ο οικισμός Μπόρσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φύχτιας

Ο οικισμός Πρίφτανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαρβατίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv