ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Υσιών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αχλαδόκαμπος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο Θορνακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο Θορνακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κρύα Βρύση προσαρτάται στο δήμο Υσιών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ανδρίτσα προσαρτάται στο δήμο Υσιών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Υσιών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Υσιών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αχλαδόκαμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αχλαδοκάμπου

Ο οικισμός Τουρνίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρυάς

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου

Ο οικισμός Ανδρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδοκάμπου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv