ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τροιζήνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δαμαλάς

Ο οικισμός Απάθεια προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Κατάρα προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Κοκκινιά προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Μαζώματα προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Πασσιά προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Βαλαριά προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

26-09-1840

Ο οικισμός Πόρος (Καλαυρεία) αποσπάται από το δήμο Καλαυρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγροκήπια αποσπάται από το δήμο Καλαυρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο Καλαυρείας και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δαμαλάς στον οικισμό Πόρος (Καλαυρεία)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Αγροκήπια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Απάθεια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατάρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Δημητρίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δάρα προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γαλατάς προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

Ο οικισμός Βίδι προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μαζώματα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μούλκια προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Τροιζήνος (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κεντρικόν Προγυμναστήριον προσαρτάται στο δήμο Τροιζήνος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Τροιζήνος (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλατά

Ο οικισμός Δάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δάρα

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμαλά

Ο οικισμός Πόρος (Καλαυρεία) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πόρου

Ο οικισμός Πασσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δάρα

Ο οικισμός Βίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δάρα

Ο οικισμός Βαλαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δάρα

Ο οικισμός Μούλκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δαμαλά

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πόρου

Ο οικισμός Κεντρικόν Προγυμναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πόρου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv