ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ποροβίτσα

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Αρφαρά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Βερσοβά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Βλωβοκά προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ακράτα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ποροβίτσα στον οικισμό Βερσοβά

ΦΕΚ 14Α - 04/05/1873

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βερσοβά στον οικισμό Αρφαρά

ΦΕΚ 38Α - 08/07/1878

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ακράτας

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αιγείρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αιγείρα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

Ο οικισμός Μάρμαρα προσαρτάται στο δήμο Αιγείρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Βλωβοκά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλωβοκάς

Ο οικισμός Αρφαρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρφαρών

Ο οικισμός Βερσοβά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερσοβάς

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρφαρών

Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρφαρών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv