ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βουρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Διακοπτόν

Ο οικισμός Διακοπτόν προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Μαμουρά προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Διακοπτίτικα προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Τρυπιά προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου προσαρτάται στο δήμο Βουρών

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαμουρά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παναγέικα ή Κερνίτσα προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Βρώσθαινα προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Καθολικόν προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Πέρα Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Σταυριά προσαρτάται στο δήμο Βουρών

ΦΕΚ 10Α - 16/02/1876

Ο οικισμός Διακοπτίτικα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παναγέικα ή Κερνίτσα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Διακοπτόν του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ροδιά προσαρτάται στο δήμο Βουρών

ΦΕΚ 140Α - 29/04/1892

Ο οικισμός Τράπεζα προσαρτάται στο δήμο Βουρών

Ο οικισμός Τράπεζα ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 363Α - 06/10/1892

Ο οικισμός Τράπεζα του δήμου μετονομάζεται σε Νέα Βούρα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλυβίτης προσαρτάται στο δήμο Βουρών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Βουρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα προσαρτάται στο δήμο Βουρών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Βουρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Πέρα Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρα Μαχαλά

Ο οικισμός Διακοπτίτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Τρυπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρυπιών

Ο οικισμός Καθολικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καθολικού

Ο οικισμός Τράπεζα ή Νέα Βούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραπέζης ή Νέων Βουρών

Ο οικισμός Καλυβίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Κερνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Ζαχλωρίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Βρώστενα ή Βρέσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διακοπτίτικων

Ο οικισμός Σταυριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρυπιών

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρυπιών

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τραπέζης ή Νέων Βουρών

Το όνομα του οικισμού Παναγέικα ή Κερνίτσα του δήμου διορθώνεται σε Κερνίτσα

Το όνομα του οικισμού Βρώσθαινα του δήμου διορθώνεται σε Βρώστενα ή Βρέσταινα

Το όνομα του οικισμού Νέα Βούρα του δήμου διορθώνεται σε Τράπεζα ή Νέα Βούρα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv