ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεγανήτιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παρασκευή

Ο οικισμός Γκρέκας προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Αράχοβα προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Φράγκα προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Κακοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Κουνινά προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Καλογρεών προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

Ο οικισμός Βίδοβα προσαρτάται στο δήμο Μεγανήτιδος

01-07-1841

Ο οικισμός Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Γκρέκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Αράχοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κακοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Κουνινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Καλογρεών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο οικισμός Βίδοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv