ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κορωνείας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Γεώργιος

Ο οικισμός Κουτουμουλάς προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Ζερίκια προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Κούκουρα προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Στεβενίκον προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Κυβέρι προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Σουληνάρι προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Αγόριανη προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Δεγλές προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Ράχη προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Κούμαρος προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

Ο οικισμός Καραχουσεΐνη προσαρτάται στο δήμο Κορωνείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Πέτρας

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Ζερίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Στεβενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Αγόριανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Δεγλές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Κούμαρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο οικισμός Καραχουσεΐνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πέτρας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv