ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιγαίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λίμνη

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Κεχριαίς προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Μανδανικά προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Κουρκουλοί προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Σκεπαστή προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Ροβιαίς προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Παληοχώρι προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Αγιαννάκος προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Δρυμώνα προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Μονή Γέροντος προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Κούτσουρο προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Μαρούλι προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Μετόχιον Ξηροποτάμου προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Μονή Ταξιάρχου προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Καλαμούδι προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κούτσουρο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Ξηροποτάμου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δαμιά προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

Ο οικισμός Κούλουρος προσαρτάται στο δήμο Αιγαίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Αιγέων

Ο οικισμός Μονή Ταξιάρχου του δήμου καταργείται.

Δ. Αιγέων (Ευβοίας)

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Αιγαίων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λίμνης

Ο οικισμός Κουρκουλοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρκουλών

Ο οικισμός Ροδιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροδιών

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκεπαστής

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λίμνης

Ο οικισμός Μονή Γέροντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρκουλών

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρκουλών

Ο οικισμός Δρυμώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Μαρούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Μανδανικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Καλαμούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Κούλουρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Αγιαννάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Ο οικισμός Δαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδιών

Το όνομα του οικισμού Ροβιαίς του δήμου διορθώνεται σε Ροδιαίς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv