ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αρακυνθίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Προυσσός

Ο οικισμός Καστανιά προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Ανδράνοβα προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Εσωχώρια προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Βελωτά προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Σαρκίνι προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Δοβίτσινον προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

Ο οικισμός Κορίκιστα προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Τσερκοβοπτελέα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαληνόν προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Γαληνόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο Καλλιδρόμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Αρακυνθίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Τύρνος προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Αρακυνθίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αλέστια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλεστίων

Ο οικισμός Ανδράνοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρανόβας

Ο οικισμός Βελωτά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελωτών

Ο οικισμός Δοβίτσινον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δοβιτσίνου

Ο οικισμός Εσωχώρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εσωχωρίων

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοπραίνης

Ο οικισμός Κορίκιστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορίκιστας

Ο οικισμός Προυσσός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προυσσού

Ο οικισμός Σαρκίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρκίνι

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προυσσού

Ο οικισμός Τύρνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προυσσού

Ο οικισμός Τσαρκοβοπτεληά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαρκίνι

Το όνομα του οικισμού Τσερκοβοπτελέα του δήμου διορθώνεται σε Τσαρκοβοπτεληά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv