ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ευρυτάνων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κρίκελον

Ο οικισμός Συγκρέλον προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο οικισμός Ανιάδα προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο οικισμός Σταύλος προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο οικισμός Δομνίτσα προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο οικισμός Τσεκλίστα προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

Ο οικισμός Σέλλος προσαρτάται στο δήμο Ευρυτάνων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Συγκρέλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Ανιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Ροσκά αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλιτσα αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιανά αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντίβα αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέρνος αποσπάται από το δήμο Πετραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο Αμπλανιτών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καλλιδρόμης

Δ. Καλλιδρόμης (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ευρυτάνων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαρίνον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Καλλιδρόμης

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρακυνθίων

ΦΕΚ 17Α - 04/03/1878

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ευρυτάνων

Δ. Ευρυτάνων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 17Α - 04/03/1878

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καλλιδρόμης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Ευρυτάνων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Ευρυτάνων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δομνίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δομνίτσης

Ο οικισμός Κρίκελον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρικέλου

Ο οικισμός Ροσκά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροσκάς

Ο οικισμός Τέρνος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τέρνου

Ο οικισμός Τσεκλίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσεκλίστας

Ο οικισμός Ψιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψιανών

Ο οικισμός Σταύλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δομνίτσης

Ο οικισμός Άμπλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρικέλου

Ο οικισμός Κοντίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροσκάς

Ο οικισμός Δολιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ροσκάς

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τέρνου

Ο οικισμός Σέλιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψιανών

Ο οικισμός Σέλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ψιανών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv