ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ελίσσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δερβιτσελεπί

Ο οικισμός Καλίτσα προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Χέλμη προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Καρδαμάς προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Κουρτίκι προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Γεράκι προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Δερβιτσελεπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Καλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Χέλμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Κουρτίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ελίσσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 183Α - 02/08/1906

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αμαλιάς από το δήμο Ήλιδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουβίτσα αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτίκι αποσπάται από το δήμο Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κουρτίκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ελίσσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αμαλιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμαλιάδος

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερακίου

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρδαμά

Ο οικισμός Κουκουβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουκουβίτσης

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουνέϊκων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv