ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κυθηρίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κριεκούκι

Ο οικισμός Στρέφι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Σμύλα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Μπρούμα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Πουρνάρι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Καυκανιά προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Φλώκας προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

Ο οικισμός Δρούβα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Σμύλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Μπρούμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Πουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Καυκανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Φλώκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο οικισμός Δρούβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ολυμπίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv