ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λαμπείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δίβρη

Ο οικισμός Πορετζού προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Γερμοτζάνι προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Βερβενή προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Τσιπιανά προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Κέρτιζα προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Νουσά προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Μποστενίτσα προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Ηλείας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κούμανι αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεινδιά αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιάρμενα αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρώνι αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακοτάρι αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Νότενας αποσπάται από το δήμο Φολόης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Νότενας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Δίβρης προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

Ο οικισμός Μονή Πορετσούς προσαρτάται στο δήμο Λαμπείας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Δίβρης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Λαμπείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Πορετσούς του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λαμπείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Πορετζού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πορετζού

Ο οικισμός Βερβενή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερβενής

Ο οικισμός Νουσά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νουσάς

Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιπιανών

Ο οικισμός Μποστενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποστενίτσης

Ο οικισμός Δίβρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δίβρης

Ο οικισμός Κέρτιζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερτίζης

Ο οικισμός Κακοτάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακοταρίου

Ο οικισμός Ανδρώνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρωνίου

Ο οικισμός Κούμανι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούμανι

Ο οικισμός Γιάρμενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαρμένων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Άννης

Ο οικισμός Κλεινδιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλεινδιάς

Ο οικισμός Ρεμουτζάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πορετζού

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Άννης

Το όνομα του οικισμού Γερμοτζάνι του δήμου διορθώνεται σε Ρεμουτζάνι

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv