ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πηνειΐων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αηλιάδες

Ο οικισμός Μπεζαΐτη προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Δάμιζα προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Καλαθάς προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Κολοκυθιά προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Σκληρού προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μαρινάκι προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Ιμαμτσαούση προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βλασσίου προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Υπεραγία Θεοτόκος προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κούλλογλη αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζίκα αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεσερέ αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκλάκι αποσπάται από το δήμο Δαφνουσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λουκάβιτσα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσούλη αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελίμπαλι αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυρί αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραλή αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλί αποσπάται από το δήμο Εφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπηδοχώρι αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαρούκα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποκοβίνα αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τατάραλι αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζήδες αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμόπουλον αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοπαιδιού αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σινούζι αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουρδάνον αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραγιούζι αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάρα αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναζήρι αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεροπέτρον αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρακασίμι αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως αποσπάται από το δήμο Σελληεντίας και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αηλιάδες στον οικισμό Κάτω Λουκάβιτσα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραλή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλεισούρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μουσούλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεοχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πυρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Υπεραγία Θεοτόκος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 32Α - 19/09/1849

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Λουκάβιτσα στον οικισμό Σιμόπουλον

ΦΕΚ 22Α - 27/05/1864

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σιμόπουλον στον οικισμό Κάτω Λουκάβιτσα

ΦΕΚ 31Α - 12/06/1865

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Λουκάβιτσα στον οικισμό Δελίμπαλι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Χατζήδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βλασσίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βλασίου προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Καμίνια προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Λαζαρίνη προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Πηνειΐων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Το όνομα του οικισμού Μποκοβίνα του δήμου διορθώνεται σε Κουσκουνιά

Ο οικισμός Λαζαρίνη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αντίλαλος προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Αστερέϊκα προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Αποστολιά προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Καλαμποκιαίς προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Παληοφάναρο προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Παληολάνθη προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Τερόν προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Πηνειΐων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελανιδίου

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάτα

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζαρακίου Ηλείας

Ο οικισμός Κάτω Λουκάβιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Λουκαβίτσης

Ο οικισμός Δελίμπαλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δελιμπαλίου

Ο οικισμός Μπεζαΐτη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεζαϊτη

Ο οικισμός Σιμόπουλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιμοπούλου

Ο οικισμός Κούλλογλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουλλόγλης

Ο οικισμός Μπουρδάνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουρδάνου

Ο οικισμός Σινούζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σινουζίου

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουκά

Ο οικισμός Μπεσερέ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεσερέ

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λοπεσίου

Ο οικισμός Σκληρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελανιδίου

Ο οικισμός Μαρινάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελανιδίου

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελανιδίου

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελανιδίου

Ο οικισμός Ιμαμτσαούση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελανιδίου

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελανιδίου

Ο οικισμός Αγραπηδοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάτα

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάτα

Ο οικισμός Χαλαμπρέζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζαρακίου Ηλείας

Ο οικισμός Κακαρούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζαρακίου Ηλείας

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Λουκαβίτσης

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιμπαλίου

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιμπαλίου

Ο οικισμός Δάμιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζαϊτη

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζαϊτη

Ο οικισμός Μουζίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζαϊτη

Ο οικισμός Αηλιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζαϊτη

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βλασίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζαϊτη

Ο οικισμός Μονή Σωτήρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζαϊτη

Ο οικισμός Κουσκουνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιμοπούλου

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σιμοπούλου

Ο οικισμός Τατάραλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουρδάνου

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουρδάνου

Ο οικισμός Γεροπέτρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουκά

Ο οικισμός Αναζήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουκά

Ο οικισμός Καραγιούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουκά

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουκά

Ο οικισμός Καρακασίμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λουκά

Ο οικισμός Αστερέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσερέ

Ο οικισμός Παληοφάναρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσερέ

Ο οικισμός Αποστολιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσερέ

Ο οικισμός Καλαμποκιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσερέ

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσερέ

Ο οικισμός Παληολάνθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσερέ

Ο οικισμός Τερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λοπεσίου

Ο οικισμός Κουκλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λοπεσίου

Το όνομα του οικισμού Καλοπαιδιού του δήμου διορθώνεται σε Καλό Παιδί

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Δάρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αντίλαλος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπαλί του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv