ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σελληεντίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τατάραλι

Ο οικισμός Χατζήδες προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Σιμόπουλον προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Σκλίβα προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Λαγανάς προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Καλοπαιδιού προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Σινούζι προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Μπουρδάνον προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Καραγιούζι προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Λουκάς προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Δάρα προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Αναζήρι προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Μπέχρος προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Γεροπέτρον προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

Ο οικισμός Καρακασίμι προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως προσαρτάται στο δήμο Σελληεντίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Τατάραλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Χατζήδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Σιμόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Καλοπαιδιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Σινούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μπουρδάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Καραγιούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Δάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Αναζήρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Γεροπέτρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Καρακασίμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Εκτύπωση  Αρχείο csv