ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ταμυνέων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλιβέριον

Ο οικισμός Τραχήλιον προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Θαρούνια προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Παναγιά προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Παρθένι προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Κουστουμάλι προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Μονή Κορακίων προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Γαβαλάς προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Βερόνικον προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Λάτας προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Κατακαλός προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Παραμερίταις προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

Ο οικισμός Κάραβος προσαρτάται στο δήμο Ταμυνέων

11-02-1841

Ο οικισμός Αλιβέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Τραχήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Θαρούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κουστουμάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Κορακίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Γαβαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Βερόνικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Παραμερίταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κάραβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv