ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αροανείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σοπωτόν

Ο οικισμός Αγρίδι προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Αναστάσοβα προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Τσαρούχλι προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Καμενιάνοι προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Δροβολοβόν προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Δεσινόν προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Κιναίθης (Καλαβρύτων) του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Μοστίτσι αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο Κάτω Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

01-07-1841

Ο οικισμός Στρέζοβα αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεσίνη αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούπι αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο Παΐων (Πάου) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μοστίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόβολη προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός Στρέζοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παΐων

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

Ο οικισμός Βεσίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

Ο οικισμός Σκούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

Ο οικισμός Τσαρούχλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παΐων

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Αροανείας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Αροανείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αγρίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριδίου

Ο οικισμός Αναστάσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναστασόβης

Ο οικισμός Σοπωτόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σοπωτού

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστελλίου

Ο οικισμός Βεσίνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βεσινίου

Ο οικισμός Χόβολη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χόβολης

Ο οικισμός Δροβολοβόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δροβολοβού

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναστασόβης

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δροβολοβού

Ο οικισμός Καμενιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δροβολοβού

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv