ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κερήνειας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κλαπατσούνα

Ο οικισμός Βελιβίνα προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

Ο οικισμός Δίγελα προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

Ο οικισμός Δουμενά προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

Ο οικισμός Βάλτσα προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

Ο οικισμός Μονή Πλατανίτσας προσαρτάται στο δήμο Κερήνειας

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Κλαπατσούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Βελιβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Μονή Πλατανίτσας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv