ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κραθίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Ποταμιά

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

Ο οικισμός Τσιβλός προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

01-07-1841

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο Αιγών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο Αιγών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

Ο οικισμός Καλαμιά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

Ο οικισμός Βούτσιμος προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 10Α - 02/02/1885

Ο οικισμός Πλάτανος ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαλιμή ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Συλιβιώτικα προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Κραθίδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καλαμιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παραμεριά προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Κραθίδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτσίμου

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ποταμιάς

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατάνου

Ο οικισμός Συλίβαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συλιβαίνης

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλιμής

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συλιβαίνης

Ο οικισμός Σιλιβενιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συλιβαίνης

Το όνομα του οικισμού Συλιβιώτικα του δήμου διορθώνεται σε Σιλιβενιώτικα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Παραμεριά του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv