ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λαπαθών (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γουμενίτσα

Ο οικισμός Μάνεσι προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Μπούμπουκας προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Ασάνι προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Φλάμπουρα προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Λάπατα προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Τρεκλίστρα προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Σαραβί προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Κούτελη προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Κούβελος προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

01-07-1841

Ο οικισμός Βλασσία αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποντιάδες αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμέστιχα αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου αποσπάται από το δήμο Βλασσίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κούβελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γουμενίτσα στον οικισμό Μάνεσι

Ο οικισμός Γουμενίτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βλασσία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μποντιάδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Βλασία προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Άνω Βλασία προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Κάτω Γουμενίτσα προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Άνω Γουμενίτσα προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Μικρός Ποντιάς προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

Ο οικισμός Μέγας Ποντιάς προσαρτάται στο δήμο Λαπαθών

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Λαπαθών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λαπαθών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Άνω Βλασία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Βλασίας

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανεσίου

Ο οικισμός Δεμέστιχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεμεστίχων

Ο οικισμός Κάτω Γουμενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Γουμενίτσης

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερμπεσίου

Ο οικισμός Τρεκλίστρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρεκλίστρας

Ο οικισμός Φλάμπουρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλαμπούρων

Ο οικισμός Άνω Γουμενίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Γουμενίτσης

Ο οικισμός Κάτω Βλασία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βλασίας

Ο οικισμός Κούτελη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτέλης

Ο οικισμός Ασάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασανίου

Ο οικισμός Μπούμπουκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Μουρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γκερμπεσίου

Ο οικισμός Λάπατα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρεκλίστρας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φλαμπούρων

Ο οικισμός Σαραβί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Γουμενίτσης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv