ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νεζερών (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάλανος

Ο οικισμός Λόπεσι προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Καλάνιστρα προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Συκιαίς προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Δενδρά προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Κομπηγάδι προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Λακκώματα προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Σποδιάναις προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Μονή Χρυσοποδαριτίσσης προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας προσαρτάται στο δήμο Νεζερών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κραθίδος

Ο οικισμός Κάλανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Καλάνιστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Δενδρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Κομπηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Σποδιάναις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μονή Χρυσοποδαριτίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Εκτύπωση  Αρχείο csv