ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παΐων (Πάου) (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Στρέζοβα

Ο οικισμός Νάσια προσαρτάται στο δήμο Παΐων (Πάου)

Ο οικισμός Βεσίνη προσαρτάται στο δήμο Παΐων (Πάου)

Ο οικισμός Σκούπι προσαρτάται στο δήμο Παΐων (Πάου)

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας προσαρτάται στο δήμο Παΐων (Πάου)

01-07-1841

Ο οικισμός Στρέζοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Βεσίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Σκούπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

Ο δήμος καταργείται

Δ. Παΐων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Στρέζοβα από το δήμο Αροανείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεσίνη αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούπι αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαρούχλι αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Παΐων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Παΐων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Στρέζοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρέζοβας

Ο οικισμός Νάσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νασίων

Ο οικισμός Σκούπι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκούπι

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μαμαλούκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσαρούχλι του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv