ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σελινόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πετσάκοι

Ο οικισμός Κυρίτσοβα προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Λαπαναγοί προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου Μακελλαριάς προσαρτάται στο δήμο Σελινόης

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Κλαπατσούνα αποσπάται από το δήμο Κερήνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιβίνα αποσπάται από το δήμο Κερήνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από το δήμο Κερήνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από το δήμο Κερήνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτσα αποσπάται από το δήμο Κερήνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Κερήνειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πλατανίτσας αποσπάται από το δήμο Κερήνειας και προσαρτάται στο δήμο

01-07-1841

Ο οικισμός Κλαπατσούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Βελιβίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Πετσάκοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Κυρίτσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Λαπαναγοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου Μακελλαριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Μονή Πλατανίτσας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv