ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φελλόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σελλιάνα

Ο οικισμός Σβυρού προσαρτάται στο δήμο Φελλόης

Ο οικισμός Σινεβρόν προσαρτάται στο δήμο Φελλόης

Ο οικισμός Βελλά προσαρτάται στο δήμο Φελλόης

Ο οικισμός Αράχωβα προσαρτάται στο δήμο Φελλόης

Ο οικισμός Περιθώρι προσαρτάται στο δήμο Φελλόης

Ο οικισμός Βεργουβίτσα προσαρτάται στο δήμο Φελλόης

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αποστόλων προσαρτάται στο δήμο Φελλόης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αποστόλων του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Φελλόης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Φελλόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Σελλιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλιάνας

Ο οικισμός Σινεβρόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σινεβρού

Ο οικισμός Βεργουβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βεργουβίτσης

Ο οικισμός Σβυρού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σβυρούς

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιθωρίου

Ο οικισμός Βελλά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελλάς

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχώβης Φελλόης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv