ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θυρέας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Ιωάννης

Ο οικισμός Άστρος προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

Ο οικισμός Μελιγού προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

Ο οικισμός Μονή Παλαιάς Παναγιάς προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος ή Λουκούς προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Λουκούς προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

Ο οικισμός Καλύβια Μελιγούς προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

Ο οικισμός Καλύβια Αγίου Ιωάννου προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άστρος ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Πλατανούντος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παράλιον Άστρος προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μετόχι Μονής Λουκούς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τρεστενά προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ξηροπήγαδον προσαρτάται στο δήμο Θυρέας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καλύβια Μελιγούς του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Άστρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άστρους

Ο οικισμός Μελιγού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελιγούς

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατάνου

Ο οικισμός Παράλιον Άστρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίου Άστρους

Ο οικισμός Μονή Παλαιοπαναγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άστρους

Ο οικισμός Μονή Λουκούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άστρους

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άστρους

Ο οικισμός Ξηροπήγαδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άστρους

Ο οικισμός Τρεστενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Το όνομα του οικισμού Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος ή Λουκούς του δήμου διορθώνεται σε Μονή Λουκούς

Το όνομα του οικισμού Μονή Παλαιάς Παναγιάς του δήμου διορθώνεται σε Μονή Παλαιοπαναγιάς

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Καλύβια Αγίου Ιωάννου του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv