ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λιμναίου (Αρκαδίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λεωνίδιον

Ο οικισμός Τυρός προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

Ο οικισμός Πέρα Μέλανα προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου (Καρυάς) προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

ΦΕΚ 24Α - 23/06/1838

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Πρασσιών του νομού Αρκαδίας και υπάγεται στην επαρχία Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Σύντζιας (Αγίου Νικολάου) προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Πραγματευτής προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

Ο οικισμός Σαπουνακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

Ο οικισμός Ξυλοπολιτέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

Ο οικισμός Καμβυσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

Ο οικισμός Πολιτέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

Ο οικισμός Δερνιτσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

Ο οικισμός Κοκκινέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

Ο οικισμός Βασκίνα προσαρτάται στο δήμο Λιμναίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Σύντζιας (Αγίου Νικολάου) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξυλοπολιτέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καμβυσέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πολιτέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δερνιτσέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοκκινέϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Πραγματευτής αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πραγματευτή

Ο οικισμός Λεωνίδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεωνιδίου

Ο οικισμός Τυρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τυρού

Ο οικισμός Σαπουνακέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαπουνακέϊκων

Ο οικισμός Πέρα Μέλανα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρα Μελάνων

Ο οικισμός Βασκίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεωνιδίου

Ο οικισμός Μονή Καρυάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεωνιδίου

Το όνομα του οικισμού Μονή Αγίου Νικολάου (Καρυάς) του δήμου διορθώνεται σε Μονή Καρυάς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv