ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σελινούντος (Αρκαδίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κοσμάς

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Σελινούντος

ΦΕΚ 24Α - 23/06/1838

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Πρασσιών του νομού Αρκαδίας και υπάγεται στην επαρχία Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κουνουπιά αποσπάται από το δήμο Μαριού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Μαριού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούληθρα αποσπάται από το δήμο Μαριού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρί αποσπάται από το δήμο Μαριού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Τσιτάλια προσαρτάται στο δήμο Σελινούντος

Ο οικισμός Πελετά προσαρτάται στο δήμο Σελινούντος

Ο οικισμός Μονή Έλωνος προσαρτάται στο δήμο Σελινούντος

ΦΕΚ 43Α - 16/12/1863

Ο οικισμός Πούληθρα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κοσμάς ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Πηγάδι προσαρτάται στο δήμο Σελινούντος

ΦΕΚ 180Α - 23/07/1890

Ο οικισμός Πούληθρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μαριού

Ο οικισμός Κουνουπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Ο οικισμός Μαρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Ο οικισμός Τσιτάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Ο οικισμός Πελετά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πούληθρα στον οικισμό Κοσμάς

Ο οικισμός Φιλάτικα προσαρτάται στο δήμο Σελινούντος

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Κοσμάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοσμά

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμά

Ο οικισμός Μονή Ελώνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμά

Ο οικισμός Πηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσμά

Ο οικισμός Φιλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Το όνομα του οικισμού Μονή Έλωνος του δήμου διορθώνεται σε Μονή Ελώνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv