ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Έλους (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δουραλί

Ο οικισμός Τσάσι προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Φελήσι προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Αλαΐμπεη προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Μυρτιά προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Γράμμουσα προσαρτάται στο δήμο Έλους

Ο οικισμός Κιάμαλι προσαρτάται στο δήμο Έλους

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Απιδιά αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιάτα αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεζάνι αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχιώτης αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρόνικον αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Ακριών και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δουραλί στον οικισμό Μυρτιά

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μυρτιά στον οικισμό Απιδιά

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κιάμαλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Έλους (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Έλους (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουβών

Ο οικισμός Νιάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νιάτων

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρτιάς

Ο οικισμός Απιδιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Απιδιάς

Ο οικισμός Βλαχιώτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχιώτη

Ο οικισμός Δουραλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουραλίου

Ο οικισμός Βρίνικον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρινίκου

Ο οικισμός Γράμμουσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γραμμούσης

Ο οικισμός Τσάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσασίου

Ο οικισμός Βεζάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βεζανίου

Ο οικισμός Φελήσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσασίου

Το όνομα του οικισμού Βρόνικον του δήμου διορθώνεται σε Βρίνικον

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Αλαΐμπεη του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv