ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βελεμίνης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λογκανίκος

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Μαριτσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Κυπαρίσσι προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Κόνιτσα προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Μέραγα προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Βουτούχι προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Αγόργιαννη προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

Ο οικισμός Ρεγκόζενα προσαρτάται στο δήμο Βελεμίνης

09-12-1840

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Μαριτσέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Κόνιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Μέραγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Βουτούχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο οικισμός Ρεγκόζενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv